Търси

Последни новини


Ново в сайта:
Материали за Световния ден на Служба на жените - Изтеглиenditnow е глобална кампания, която има за цел да пробуди съзнанието и да съдейства за прекратяване на насилието над жените и момичетата по целия свят.
Адвентистите от седмия ден заявяват, че всяко човешко същество има достойнство и осъждат всички форми на физическо, сексуално и емоционално насилие. еnditnow е призив за действие към всички адвентисти и към хората, които ги подкрепят, да застанат твърдо и да приложат на практика принципите, които изповядваме.

За повече информация:


Последвайте ни:

Сподели ни:

За насОтдел "Служба на жените" е сравнително млад отдел за ЦАСД в България. Съществува от около 20 години.

Основната му задача е работа с жените в църквата и извън нея. Имайки предвид, че 2/3 от църковните членове са жени, е ясно защо е наложително съществуването на специален отдел, който да се грижи за техните проблеми.

Отделът работи в три основни насоки:
  • Провеждане на специални богослужения и съботи, посветени на специфичните проблеми на жените с различна тематична насоченост; семинари и срещи по семейни, психологически и др. подобни проблеми, касаещи ежедневието на жените.
  • Мисионска и благотворителна дейност - може би най-широкото поле за действие на Отдела.
  • Включват възможно най-голяма част от жените на църквата, участие в мисионски дейности, по различни причини недостъпни за мъжете - домашни библейски курсове, домашни молитвени групи, курсове по здравословна кухня, създаване на приятелски връзки с определени кръгове жени.
  • Възрастни и самотни жени, жени - глави на семейства, самотни майки, млади момичета и т.н.

Всяка година отделът провежда три специални съботи:
  • Втората събота на м. март - събота, посветена на молитвите на жените.
  • Втората събота на м. юни - събота, посветена на отдела.
  • Четвъртата събота на м. август - събота, посветена на предотвратяването на семейното насилие.